Mỗi viên nhai nang mềm DASBRAIN®  có chứa 1000mg dầu cá Ngừ tự nhiên cung cấp 260mg Docosahexaenoic Acid (DHA)

Chủ đề: Sinh mổ hay sinh thường Khách mời: ThS-BS Lê Văn Hiền - Tổng thư ký Hội Sản phụ khoa

Chủ đề: Đẻ bọc điều Khách mời: ThS-BS Lê Văn Hiền - Tổng thư ký Hội Sản phụ khoa TP. Hồ

Mỗi viên nhai nang mềm DASBRAIN®  có chứa 1000mg dầu cá Ngừ tự nhiên cung cấp 260mg Docosahexaenoic Acid (DHA)

Rất nhiều người hiện nay đã và đang sử dụng dầu cá vì biết các lợi ích của nó cho

Max Biocare Australia