Tiền kinh nguyệt & mãn kinh


Sự thay đổi về thể chất và hoóc môn ở giai đoạn tiền kinh nguyệt và mãn kinh gây ra các rối loạn về tâm sinh lý. Các công thức điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) và mãn kinh của Max Biocare giúp kiểm soát các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt và mãn kinh.

Xem tất cả 3 kết quả

Max Biocare Australia