Max Biocare hỗ trợ dự án vườn công cộng cho cộng đồng Pulau Sumba, Indonesia

Max Biocare đã đóng góp vào việc xây dựng những vườn công cộng ở Pulau Sumba, một cộng đồng xa xôi ở Indonesia thông qua tổ chức từ thiện toàn cầu SurfAid.

Ở Palau Sumba, nơi mà an toàn thực phẩm gần như không có, dự án vườn công cộng được triển khai với mục đích:

  • Thiết lập an toàn thực phẩm
  • Giáo dục cộng đồng về làm nông nghiệp
  • Hỗ trợ xã hội
  • Hỗ trợ tài chính để dân địa phương có thể bán những sản phẩm dư thừa tại các chợ.

Dự án cũng góp phần đào tạo nhân viên chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, và kiểm tra cân nặng của trẻ để phát hiện ra những trẻ bị suy dinh dưỡng.

Với việc tham gia vào dự án, Max Biocare đã đóng góp vào những nỗ lực để cải thiện cuộc sống, và tăng quyền lựa chọn và khả năng của con người để phát hiện ra tiềm năng của họ. Chúng tôi cũng luôn quan tâm đến việc tạo ra những thay đổi tích cực nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người trực tiếp tham gia lao động tại các dự án vì cộng đồng.

Chia sẻ:

Max Biocare Australia